ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ภายในวันเดียว

 

R1

R2

R3

R4

 

ที่มา : www.dbd.go.th

ปรึกษาเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฟรี : โทรศัพท์ 085-159-6088

e-mail : bkkservebiz@gmail.com