สรรพากรเลื่อนการเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สรรพากรประกาศเลื่อนการเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ลำดับที่สาขา ในใบกำกับภาษี และ รายงานภาษี

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 202)

การเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ลำดับที่สาขา ในใบกำกับภาษี และ รายงานภาษี

จากเดิมที่บังคับใช้ในปี 2557 ตอนนี้มีประกาศฉบับแก้ไขเมื่อเดือน ธ.ค. 56 ที่ผ่านมา

เลื่อนระยะเวลาบังคับใช้ไปเป็นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ที่มา : http://www.rd.go.th/publish/27985.0.html

ตัวอย่างรายงานภาษีขาย

tax1