อยากเป็นเจ้าของบริษัทไม่ยากอย่างที่คิด

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ หันมาทำธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของบริษัทกันมากขึ้น เพราะว่าคนรุ่นใหม่มีแนวคิดการดำเินินชีวิตที่แตกต่างจากเดิมมาก รวมถึงการทำธุรกิจออนไลน์ก็มีมากขึ้น ซึ่งสามารถขายของบนอินเทอร์เน็ต หรือใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดี่ จึงเห็นเถ้าแก่ อายุยังน้อยกันมากมาย

แต่สำหรับใครที่คิดที่จะทำธุรกิจแต่ยังติดปัญหาหลาย ๆ อย่าง เช่น ขาดเงินทุนเริ่มต้นที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก ขาดที่อยู่ ในการจดทะเบียนบริษัท หรือไม่รู้จะเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทอย่างไร (ลองศึกษาในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า…ง่ายนิดเดียวคะ) สำหรับใครยังติดในเรื่องเงินทุน ลองหาวิธีทำธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มากก่อน  หรือใครที่ยังไม่มีที่อยู่ก็สามารถใช้บริการในส่วนของ สำนักงานเสมือนหรือ Virtual Office ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นนั้นไม่มาก ราคาเบา ๆสามารถจ่ายได้

หากเริ่มต้นที่ สำนักงานเสมือ คุณก็มีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจได้เลย ในการลงทุนที่ไม่มาก แต่สามารถมีธุรกิจเป็นของตนเอง จากเล็กไปใหญ่ ค่อย ๆ เติบโตคะ