About Us

About Us

เกี่ยวกับเรา

เราให้บริการสำนักงานเสมือนให้ ( Virtual Office) ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือบริษัทที่จัดตั้งใหม่ สตาร์ทอัพ หรือกิจการที่ทำโดยคนเดียว องค์กรที่ต้องการตั้งสาขา บริการของเราจะช่วยให้องค์กรของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้นในการแข่งขันที่เป็นต่อในตลาดปัจจุบัน

Bkkservbiz ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ให้บริการสำนักงานเสมือน รับทำบัญชีรายเดือน วางแผนภาษี ปิดงบประจำปี บริการทางด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการจัดทำเอกสารทางด้านบัญชี บริการจัดทำเว็บไซต์ และบริการอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กรของคุณให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น