Virtual Office

Virtual Office

สำนักงานเสมือน ออฟฟิศเสมือน

Virtual Office หรือ สำนักงานเสมือน คืออะไร ?

Virtual Office หรือ สำนักงานเสมือน ออฟฟิศเสมือน  คือ บริการที่เราตั้งใจออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพ กลุ่มที่ทำงานฟรีแลนซ์ หรือกลุ่มที่ต้องการเปิดสำนักงานสาขาได้ใช้ประโยชน์ของสำนักงานเสมือน สำนักงานเสมือนจริงจะช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวได้เริ่มต้นได้รวดเร็วด้วยเงินทุนที่ไม่มาก มีที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัท มีที่นั่งทำงาน ประชุม พร้อมด้วยระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ที่จะช่วยซัพพอร์ตให้คุณได้ทำงานได้ราบรื่น

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา ในการเริ่มต้นบางครั้งอาจต้องมีผู้ช่วย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีผู้ช่วย หรือ พาร์ทเนอร์ที่คอยให้คำปรึกษาได้ทุกคน เราคือผู้ที่จะคอยให้คำปรึกษา แนะนำในการเริ่มต้น ตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท มีสำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานพร้อมใช้ให้บริการ และมีการให้คำปรึกษาระหว่างทางในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารบัญชี ให้ความรู้ในด้านบัญชี ที่จะช่วยให้ลูกค้าสำนักงานเสมือนของเราเป็นต่อในเรื่องการทำธุรกิจ แม้กระทั่งหากลูกค้าไม่พร้อมในเรื่องการจัดทำบัญชีรายเดือนเอง เรามีบริการจัดทำบัญชีรายเดือน ที่สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย

ประโยชน์ของการใช้สำนักงานเสมือน

 

ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานที่มีขนาดใหญ่
ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ดูแลอาคารสำนักงาน
ลดเงินลงทุนระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สำนักงาน
ลดต้นทุนการเดินทาง การแต่งกาย อาหาร และอื่นๆ

ราคาค่าบริการ

Virtual Office | สำนักงานเสมือน :  แพคเกจที่ 1  ราคา 2,500 บาท/เดือน

บริการที่อยู่บริษัทสำหรับจดทะเบียน
บริการดูแลจดหมาย
บริการตอบรับโทรศัพท์
บริการดูแลเอกสารแฟ็กซ์
บริการห้องประชุม

Virtual Office | สำนักงานเสมือน :  แพคเกจที่ 2  ราคา 3,500 บาท/เดือน

บริการที่อยู่บริษัทสำหรับจดทะเบียน
บริการดูแลจดหมาย
บริการตอบรับโทรศัพท์
บริการดูแลเอกสารแฟ็กซ์
บริการห้องประชุม
บริการป้ายบอกชื่อองค์กร