ที่มาการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่มาการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

VAT620
ที่มาภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ที่มา : http://money.kapook.com/view87309.html

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

คสช. ออกประกาศ ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
*** ช่วงแรก ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 7 % เหลือ 6.3 % ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

*** ช่วงสอง เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9 % ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1405604310