เมืองรื่อเจ้า มณฑลซานตงก่อตั้ง “มุมหนังสือวัฒนธรรมจีนเมืองหนีซาน ” ในเมืองแห่งเพื่อนจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

เมืองรื่อเจ้า มณฑลซานตงก่อตั้ง “มุมหนังสือวัฒนธรรมจีนเมืองหนีซาน ” ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

อารยธรรมมีสีสันเนื่องจากการแลกเปลี่ยนและอารยธรรมก็อุดมสมบูรณ์เนื่องจากการเรียนรู้ร่วมกัน  “มุมหนังสือวัฒนธรรมจีนเมืองหนีซาน” เสร็จสิ้นการเตรียมการในเดือนสิงหาคมปีนี้และมีพิธีเปิดตัวที่วิทยาเขตภูเก็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในประเทศไทย ในวันที่ก่อตั้งมุมหนังสือ หนังสือภาษาจีนที่มีกลิ่นหอมของหมึกดึงดูดความสนใจของนักเรียนที่มาเยี่ยมชุดแรก ซึ่งเปิดหนังสือทีละเล่มแล้วหยุดอ่าน

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองรื่อเจ้าและจังหวัดภูเก็ตได้บรรลุฉันทามติในการสร้างเมืองที่เป็นมิตรและร่วมมือกัน สหพันธ์การท่องเที่ยวเมืองรื่อเจ้าได้สร้างการแลกเปลี่ยนฉันมิตรกับสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการการศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคแห่งการศึกษาต่างประเทศซานตงและคณะการท่องเที่ยวและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาในประเทศไทย

มีรายงานว่า “มุมหนังสือวัฒนธรรมจีนเมืองหนีซาน” เป็นแบรนด์ของมณฑลซานตงที่ส่งเสริม “การออกไป” ของวัฒนธรรมจีน และเป็นประตูสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์หนังสือสำคัญสามารถก้าวไปสู่ระดับโลกผ่านแพลตฟอร์มนี้ โดยเล่าเรื่องราวของจีนจากมุมมองระหว่างประเทศ เผยแพร่วัฒนธรรมจีนไปทั่วโลก และแนะนำความสำเร็จของอารยธรรมโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมจีนและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน