จัดตั้งธุรกิจขายตรง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกคำสั่งเรียกเอกสารเข้มงวดก่อนอนุญาต จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรง ป้องกันแอบอ้างหากินแบบแชร์ลูกโซ่บังหน้า หลอกลวงประชาชน โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด เพื่อให้มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรง และมีคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 171/2557 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัท เพื่อให้มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรงดังนี้

ขายตรง

ที่มา : www.dbd.go.th