นิติบุคคลส่งงบการเงิน ปี 2562

ขั้นตอนและวิธีการส่งงบการเงิน ประจำปี 2562 สำหรับนิติบุคคลที่มีหน้าที่ส่งงบการเงินที่รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561  ซึ่งระยะเวลาใกล้เข้ามากันแล้วค่ะ มาดูกันว่าขั้นตอนและวิธีการส่งงบการเงิน ปี 62 จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ “ผู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงิน” กันก่อน ว่าผู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงิน คือใคร ผู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงิน คือ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ตามประมวลรัษฎากร สมาคมการค้า  หอการค้า  องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้มีหน้าที่นำส่งงบการเงิน ซึ่งมีวิธีการ หลักเกณฑ์ในการยื่นงบประจำปี โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

ผู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงิน นำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filling ภายในระยะที่กฎหมายกำหนด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

*** กำหนดไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ขยายเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing ไปจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านทางออนไลน์มากขึ้น สำหรับนิติบุคคลที่ต้องการจะยื่นงบการเงินผ่านช่องทางเดิม คือ รูปแบบเอกสาร ที่ต้องไปยื่นด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์จะต้องยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย

– ผู้ที่ยื่นงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing แล้ว ถือเป็นการนำส่งงบการเงินตามกฎหมาย ไม่ต้องนำส่งงบการเงินด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์อีกต่อไป

– ส่วนการนำส่งสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นสำหรับ บริษัทจำกัด นำส่งสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ

สำหรับนิติบุคคลที่ยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบ DBD e-Filing สามารถยื่นแบบคำขอรับ Username และ Password ได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ถ้าหากยังไม่เคยสมัครเพื่อใช้งานระบบ DBD e-Filing  สามารถสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ DBD e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ “บริการออนไลน์”เมนู ระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing เมนู ลงทะเบียนใช้งานระบบ e-Filing   จากนั้นท่านสามารกรอกข้อมูลเพื่อทำการสมัครได้เลยค่ะ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th