ราคาและโปรโมชั่น

 Virtual Office | สำนักงานเสมือน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมเช่าสำนักงานเสมือน Virtual Office กับ Bkkservebiz.com วันนี้

ฟรี!!! ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: 085-1596088

แพ็คเกจสำนักงานเสมือนและราคาค่าบริการรายเดือน 

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT)

MAIL & ADDRESS

(1,000฿)

PHONE & ADDRESS

(2,500฿)

PHONE, ADDRESS & REGISTRATION

(3,500฿)

1. บริการเช่าที่อยู่หรือที่ตั้งองค์กร
2. บริการให้มีผู้คอยดูแลและเก็บรวบรวมเอกสารทางไปรษณีย์อย่างครบถ้วน
3. บริการเช่าที่อยู่หรือที่ตั้งขององค์กรเพื่อการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ให้กับองค์กร
4. บริการให้มีพนักงานตอบรับโทรศัพท์ทุกสายในนามขององค์กรท่าน อย่างถูกต้อง เป็นมืออาชีพ
5. บริการรับและดูแลเอกสารแฟ๊กส์ จากลูกค้า
6. บริการป้ายบอกชื่อองค์กรด้านหน้าสำนักงาน