หลักสูตรบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 7

หลักสูตรบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 6
อบรมวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 6 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเริ่มต้น ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องการ

1.เรียนรู้ ศึกษา เกี่ยวกับบัญชี และภาษี

2.สามารถทำเอกสารบัญชี และภาษีเบื้องต้นได้

หลักสูตรบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการรุ่น 7 นี้จึงเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในเนื้อหา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ บัญชี ภาษี อากรสแตมป์ แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติในการกรอกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ นอกจากบัญชี ภาษี และการยื่นแบบต่าง ๆ

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
สามารถดู เนื้อหาการอบรมได้ที่ 
อบรมบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ

หรือ ติดต่อสอบถามหลักสูตร ได้ที่ : 063-1939955