หลักสูตรบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 2

หลักสูตรบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 2

หลักสูตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 2 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเริ่มต้น ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องการ

1.เรียนรู้ ศึกษา เกี่ยวกับบัญชี และภาษี

2.สามารถทำเอกสารบัญชี และภาษีเบื้องต้นได้

หลักสูตรบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการรุ่น 2 นี้จึงเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในเนื้อหา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ บัญชี ภาษี อากรสแตมป์ แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติในการกรอกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ นอกจากบัญชี ภาษี แล้ว วิทยากรยังเสริมในเรื่องประกันสังคม ในเรื่องการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การยื่นแบบต่าง ๆ

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

ติดต่อสอบถามหลักสูตร ได้ที่ : 063-1939955

สามารถดู เนื้อหาการอบรมได้ที่  https://goo.gl/2YsY3x