อัตราภาษีปี 2556

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปี 2556 ที่กำลังจะยื่นแบบฯ ภายในเดือน มี.ค. 2557 นี้… สรรพากรได้ออกกฎหมายลดอัตราภาษีแล้ว ตามลิงค์ด้านล่าง
ดังนั้น หากท่านใดที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในปี 2556 โดยใช้อัตราเดิม
จะมีผลทำให้ถูกหักภาษีเกินไป อย่าลืมยื่นแบบฯ ขอคืนด้วยนะคะ

ที่มา : http://www.rd.go.th/publish/27966.0.html

tax